2- بیمار با لباس اتاق عمل!

هو الشافی!

یادم نیست چجوری شد که دیدم استاد محترم داره راجع به حقوق بیمار صحبت می کنه؛ داره شکایت می کنه که در بیمارستان های ما، حتی یک پاراوان نیست برای مریضی که باید بهش لگن داد و در اتاق چند تخته است؛ تعریف می کرد که رفتند تو اتاق و دیدند لباس اتاق عمل بر تن مریض کردند و همونجوری ولش کردند؛ ( اون هم لباس اتاق عمل که پوشش مناسبی نداره ...)

حرف هاش درست بود؛ گاهی حتی ساده ترین احتیاجات بیماران ما برای حفظ حرمتشون برآورده نمی شه . فقط حرصمون گرفته بود که اینها رو کسی داره می گه که می پرسید برای اون مریض end stage خون تزریق بکنیم یا نه ؟!

ولی مهم نیست از زبان چه کسی گفته می شه؛ مهم اینه که ما بی تفاوت نباشیم و به گوش مسئولین بیمارستان، این کمبود ها و نیازها رو برسونیم ...

/ 1 نظر / 35 بازدید