6- پرستاران و اینترن ها

هو الشافی.

یادمه من موقعی که به عنوان دانشجوی پرستاری در اورژانس کارآموز بودم خیلی رفتارهای عجیب پرستارها را میدیدم.توی اورژانس به اون شلوغی با وجود صدای فراوان بیماران و همراهها و البته دستگاهها وقتی که می خواستند اینترن بیمار را صدا بزنند زیر لب زمزمه می کردند:اینترن فلان.یه جوری که گوشم بغل دهانشان بود ولی به سختی صداشون رو میشنیدم.ولی با این وجود اینترنها که دیگه به این نوع رفتارها عادت داشتند از فاصله دور هم صدای پرستار را میشنیدیند و جواب می دادند.بعدا یکی از دانشجوهای پزشکی گفت:اگر ما صدای ایشون را نشونیم و به استادمون گزارش بدن احتمال داره تجدید دوره شیم.

نوشته ی زهرا ، نویسنده ی وبلاگ دکتر فردا، پرستار دیروز

/ 0 نظر / 31 بازدید