رنج طبیبان

25- انتخاب

هوالشافی!

خانمی با دو تا دختر کوچولو میاد مطب... وضعیت اقتصادی پایین...

دکتر سونوگرافی و ازمایش ادرار  می خواد... دفترچه مال دختر دیگه است.

این خانم ممکنه حتی ۵۰۰ تومن هم تو جیبش نباشه

ما دو راه بیشتر نداریم:

۱)تو دفترچه ی خواهر مریض ننویسیم و خانمه با یه بغض تو گلوش راهی بشه چون نتونسته کاری واسه بچه اش بکنه .

۲)تو دفترچه ی کس دیگه ای براش ازمایشاشو بنویسی و کلی با خودت کلنجار بری که چرا داری کار غیر قانونی می کنی...

و راه سوم ...؟

 

نوشته ی Ray VQ نویسنده ی وبلاگ ریحان

...