رنج طبیبان
» 0- قدم اول ( پست ثابت؛ نوشته های زیر را ببینید) :: ۱۳٩۱/٦/۳
» 25- انتخاب :: ۱۳٩٠/٧/٢
» 24- تشک برقی شبی 1500 تومان! :: ۱۳٩٠/٧/٢
» 23- یک مشت دلار سوراخ شده! :: ۱۳٩٠/٧/٢
» 22- این مگس با مقنعه ی شما فرق داره! :: ۱۳٩٠/٧/٢
» 21- پزشک و مسئولیت های شغلی و عاطفی اش :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» 20- با ما به از آن باش که با خلق ایرانی! :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 19- پس آمبولانس برای چه موقعی اختراع شده؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 18- ب مثل بیمه! :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 17- کلداکس یا سی لاکس؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 16- تو دکتری؟ تو گاوی! :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 15- مردم سالاری پزشکی (medical democracy) :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 14- طبابت در سلمونی! :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» 13- پزشک و داروساز :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» 12- نسبتشون با شما چیه؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» 11- خانم دکتر که هیچ کاریش نداشت ... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» 10- خواهم مرد ... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» 9- حمایت رئیس ؟ ! :: ۱۳٩٠/٦/٩
» 8- پا روی میز پزشک ؟ :: ۱۳٩٠/٦/٩
» 7- زحمتش از ما ولی به اسم ... :: ۱۳٩٠/٦/٩
» 6- پرستاران و اینترن ها :: ۱۳٩٠/٦/۸
» 5- دعوای استاد و مریض! :: ۱۳٩٠/٦/۸
» 4- رزیدنت رو انداختمش بیرون! :: ۱۳٩٠/٦/۸
» 3-پرستاران :: ۱۳٩٠/٦/٤
» 2- بیمار با لباس اتاق عمل! :: ۱۳٩٠/٦/۳
» 1- خون بدیم یا نه ؟ :: ۱۳٩٠/٦/۳